X Konferencja WODA.ŚCIEKI.OSADY.

26-27 października 2023 roku
Zakopane

ReNutriWater

Zapraszamy Państwa na wyjątkowe wydarzenie dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej – X edycję konferencji „Woda. Ścieki. Osady.”, która odbędzie się 26-27 października 2023 roku w Zakopanem. Jest to jedno z najważniejszych spotkań w kalendarzu Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” i stanowi idealną platformę do wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów oraz zapoznania się z najnowszymi trendami i rozwiązaniami.

Głównym celem tegorocznej konferencji „Woda. Ścieki. Osady.” jest skupienie się na dwóch kluczowych tematach: ograniczaniu strat wody i wykrywaniu wycieków oraz innowacjach w gospodarce ściekowo-osadowej. Jako organizatorzy doskonale zdajemy sobie sprawę, że branża potrzebuje specjalistycznych wydarzeń skierowanych do osób odpowiedzialnych za pion techniczny, wybór optymalnych technologii oraz nowoczesnych urządzeń w przedsiębiorstwach wod.-kan.

Pierwszy dzień tegorocznego spotkania poświęcony będzie kwestiom związanym ze stratami wody oraz skutecznym ich ograniczaniem. Uważamy, że niezmiernie istotne jest, aby jako branża podejmować wszelkie działania mające na celu minimalizację tego typu zdarzeń w systemach wodociągowych, zarówno ze względów ekonomicznych, jak i ochrony zasobów wody pitnej. W trakcie konferencji będziemy omawiać najnowsze technologie i metody wykrywania wycieków, a także sprawdzone strategie zarządzania nimi oraz ograniczania ich występowania. Nasi eksperci podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą, doświadczeniem i przykładami najlepszych praktyk w tym zakresie.

Drugiego dnia skoncentrujemy się na innowacyjnych rozwiązaniach w gospodarce ściekowej. W obliczu dynamicznego rozwoju technologicznego i coraz bardziej rygorystycznych kryteriów, konieczne jest nieustanne doskonalenie systemów odbioru i oczyszczania nieczystości. Podczas tej części konferencji omówione zostaną najnowsze technologie oraz inne kluczowe aspekty związane z projektowaniem i zarządzaniem infrastrukturą kanalizacyjną. Dodatkowo, nawiążemy do najnowszych ustaleń w sprawie projektowanej dyrektywy ściekowej oraz potencjalnego wpływu, jakie może mieć ona na polską branżę.

Konferencja „Woda. Ścieki. Osady.” to nie tylko miejsce spotkań specjalistów, ale również doskonała okazja do zdobycia wiedzy. Wspólnie zdobędziemy cenne informacje, oraz inspiracje dla prowadzonych działań. W ramach wydarzenia zaplanowaliśmy również czas dla uczestników poza merytorycznymi prezentacjami – przerwy kawowe, lunche i kolacje, co tworzy komfortowe warunki do osobistych spotkań, nawiązywania kontaktów i networkingu.

To ważne branżowe spotkanie kolejny raz odbędzie się w urokliwym Zakopanem w Nosalowym Dworze RESORT & SPA, gdzie gościliśmy już w ubiegłym roku. Zachęcamy do dokonania rejestracji za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie. Bezpośrednio w hotelu istnieje możliwość rezerwacji noclegów dla uczestników w specjalnych cenach, oraz przedłużenia pobytu o kolejne dni.

Konferencja „Woda. Ścieki. Osady.” to wyjątkowe wydarzenie przygotowane dla naszej branży. Niezawodne sieci wodociągowe oraz odpowiednio zoptymalizowane obiekty gospodarki ściekowej są kluczowe dla jej zrównoważonego rozwoju. Dlatego warto spotkać się z nami w Zakopanem i być na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami przeznaczonymi dla naszego sektora gospodarki. Zapraszamy!

Paweł Sikorski
Prezes IGWP

Prelegenci

 • Tomasz Cichoń

 • Bartosz Łuszczek

 • Klara Ramm

 • Leszek Tomaszewski

 • Jerzy Rogowski

 • Piotr Tuz

 • Dariusz Bienek

 • Krzysztof Koszecki

 • Wojciech Gębski

 • Jacek Pająk

 • Andrzej Baran

 • Robert Maziarz

 • Adam Włodarczyk

 • Romulad Lenkajtis

 • prof. Paweł Licznar

 • Robert Gajda

 • Krzysztof Bąkowski

 • Ewelina Kicman

 • Adam Niedośpiał

 • Grzegorz Szafrański

 • Marcin Łukaszewicz

 • Piotr Jagielski

 • Alan Boukai

X Konferencja WODA.ŚCIEKI.OSADY

Agenda
Drukuj agendę

25 października 2023 r. - UROCZYSTA KOLACJA
19:00 - 22:00

Zapraszamy Państwa na wyjątkową kolację w góralskim stylu. Kolacja odbędzie się w urokliwej chacie na terenie kompleksu Nosalowy Dwór.  Podczas wspólnego wieczoru doświadczymy regionalnych specjałów, wyśmienitej kuchni pełnej unikalnych smaków i góralskiej energii. Muzyka na żywo sprawi, że przez chwilę staniemy się częścią tradycji góralskiej i poczujemy regionalny klimat.

26 października 2023 r. - PIERWSZY DZIEŃ KONFERENCJI
Wykrywanie i ograniczanie strat wody

Zaprezentowane zostaną stosowane w branży najnowsze technologie, metody i strategie zarządzania minimalizujące straty wody. Eksperci pokażą wykorzystane przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne dobre praktyki i zastosowane innowacyjne rozwiązania, dzięki czemu uczestnicy zdobędą cenne oraz inspirujące informacje.

11:00 - 11:10 Paweł Sikorski - Prezes IGWP

Przywitanie i rozpoczęcie konferencji

11:10 - 11:30 Tomasz Cichoń - Wodociągi Miasta Krakowa

Wstęp do zagadnień merytorycznych

11:30 - 11:45 Ewelina Kicman - Główny specjalista, Wydział Zaopatrzenia Ludności w Wodę Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Infrastruktury

Propozycje regulacji w zakresie ograniczania strat wody w sieci wodociągowej

11:45 - 12:05 Piotr Tuz - Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu w WES Sp. z o.o. Water Energy Systems, Jerzy Rogowski - Dyrektor w WES, Water Energy Systems

Generowanie dodatkowych przychodów w przedsiębiorstwach wodociągowych – case study

12:05 - 12:35 Jacek Pająk - Manager Sprzedaży XYLEM Water Solutions Polska Sp. z o.o, Andrzej Baran - Kierownik regionu XYLEM Water Solutions Polska Sp. z o.o

XYLEM – kompleksowy dostawca rozwiązań dla gospodarki wodno-ściekowej?

12:35 - 13:00 Przerwa kawowa
13:00 - 13:30 Krzysztof Koszecki - Project manager AVK Armadan

Veni, vidi, ograniczyłem straty

13:30 - 14:00 Piotr Jagielski - Zastępca kierownika - Wydział Wodociągów WPWiK Wałbrzych, Adam Niedośpiał - Dyrektor Handlowy KartGIS

Monitor Stref jako zintegrowana platforma w wykrywaniu i ograniczaniu strat wody.

14:00 - 14:30 Radeton

Technologie satelitarne w wykrywaniu wycieków wody na sieci

14:30 - 15:00 Wojciech Gębski - Project manager UNISOFT Sp. z o.o.

Zintegrowany System Informatyczny – niezbędne narzędzie w skutecznym ograniczeniu strat wody

15:00 - 15:40 Lunch
15:40 - 16:10 Robert Maziarz - Dyrektor regionalny ZŁOTE RUNO Sp. z o.o., Adam Włodarczyk - Dyrektor regionalny ZŁOTE RUNO Sp. z o.o.

Technologie pomiarowe jako niezbędne narzędzie w zarzadzaniu przedsiębiorstwem wod-kan w procesie ograniczania strat – energia, woda, ścieki

16:10 - 16:40 prof. Paweł Licznar - Politechnika Wrocławska

Inteligentne wykrywanie wycieków i ograniczanie strat wody z użyciem sztucznych sieci neuronowych

16:40 - 17:30 Debata - kierunki i trendy w ograniczaniu strat wody, informacje o projekcie ReNeutriWater

Tomasz Cichoń – Wodociągi Miasta Krakowa, prof. Paweł Licznar – Politechnika Wrocławska, Klara Ramm – Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, Marcin Łukaszewicz – Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

20:00 - 24:00 Uroczysta kolacja oraz wieczór taneczny - sala GERLACH
27 października 2023 r. - DRUGI DZIEŃ KONFERENCJI
Nowatorskie rozwiązania w gospodarce ściekowej

Praktycy przedstawią skuteczne technologie związane z przetwarzaniem osadów i optymalizacją energetyczną oczyszczalni. Poruszone zostaną też inne kluczowe aspekty związane z doskonaleniem infrastruktury kanalizacyjnej, mające na celu sprostanie rosnącym wymaganiom i kryteriom ochrony środowiska, także w kontekście projektu nowej dyrektywy ściekowej.

10:00 - 10:30 Bartosz Łuszczek - Wodociągi Miasta Krakowa

Rozpoczęcie – wprowadzenie do zagadnienia

10:30 - 11:00 Dariusz Bienek - NIK Katowice

Problem zagospodarowania nieczystości ciekłych na obszarach gmin nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej

11:00 - 11:30 Romuald Lenkajtis - Agencja Wspierania Ochrony Środowiska (AWOŚ)

Stan realizacji obowiązków gmin dotyczący gospodarki ściekami dowożonymi wynikający z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

11:30 - 11:50 Piotr Tuz - Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu w WES Sp. z o.o. Water Energy Systems, Jerzy Rogowski - Dyrektor w WES, Water Energy Systems

Pomiary i modelowanie sieci kanalizacji sanitarnej w aspekcie ograniczania kosztów eksploatacyjnych – case study

11:50 - 12:10 Przerwa kawowa
12:10 - 12:40 Leszek Tomaszewski - Wiceprezes i Dyrektor Generalny Stokota Sp. z o.o.

Innowacyjne technologie w polskiej produkcji pojazdów specjalistycznych – Stokota

12:40 - 13:10 Robert Gajda - Prezes Zarządu MZWiK Koło Sp. z o.o., Krzysztof Bąkowski - Dyrektor Ekonomiczno - Finansowy MZWiK Koło Sp. z o.o.

Nowoczesne wodociągi zarabiają na… – aspekt ekonomiczny i ekologiczny przeróbki osadów ściekowych

13:10 - 13:40 Grzegorz Szafrański - Key Account Manager w Flottweg Polska.

Czy wirówki mogą przynieść oszczędności?

13:40 Paweł Sikorski - Prezes IGWP

Zakończenie i podsumowanie konferencji

13:40 - 14:30 Lunch

Informacje organizacyjne

Ceny netto

Termin: Członkowie IGWP: Pozostali uczestnicy:
25-27 października 1 350 zł 1 490 zł
26-27 października 1 300 zł 1 450 zł
26 października 900 zł 950 zł
27 października 800 zł 850 zł

Ceny zawierają: uczestnictwo w konferencji, przerwy kawowe, lunche, kolacje z open barem.
NIE ZAWIERAJĄ NOCLEGU.

REZERWACJA NOCLEGÓW
Rezerwacja noclegów odbywa się samodzielnie przez uczestnika bezpośrednio w hotelu: Warunki rezerwacji pokoi

Istnieje możliwość rezerwacji noclegów w cenach specjalnych również na weekend 27-29.10.2023. Ceny gwarantowane są do 15.09. br. Po tym terminie noclegi w specjalnych cenach dostępne są w zależności od zapełnienia hotelu.

Miejsce konferencji
Nosalowy Dwór RESORT & SPA
ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane

Termin nadsyłania zgłoszeń
13.10.2023 za pośrednictwem formularza: Rejestracja
(po tym terminie w zależności od dostępności miejsc)

 

 

Kontakt

Zakres merytoryczny, kontakt z prelegentami, mediami, promocja i reklama

JAKUB KUCHARSKI
j.kucharski@igwp.org.pl
+48 517 013 728

Zgłoszenia i kontakt z Uczestnikami

IWONA WŁODAREK
i.wlodarek@igwp.org.pl
+48 52 376 89 28
+48 517 013 732

Partnerzy Konferencji

Partnerzy merytoryczni

Patronaty medialne