VIII Konferencja WODA.ŚCIEKI.OSADY

8-9 grudnia 2021 roku
Online

200 uczestników
20 prelegentów
2 dni obrad

Szanowni Państwo,

W imieniu Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, serdecznie zapraszam Państwa do udziału w kolejnej edycji Konferencji „Woda. Ścieki. Osady.”, która odbędzie się w dniach 8-9 grudnia 2021 r. w trybie on-line.

Grudniowa konferencja  to jedno ze sztandarowych wydarzeń w bogatej palecie szkoleń, webinarów i konferencji, jakie oferuje IGWP. Branża wodociągowo-kanalizacyjna doskonale orientuje się, że spośród wszystkich wydarzeń konferencyjnych proponowanych przez IGWP, to właśnie „Woda. Ścieki. Osady” ma wymiar wysoce specjalistyczny, dedykowany dla osób, które w przedsiębiorstwach wod-kan odpowiadają za pion techniczny, wybór nowoczesnych technologii i innowacyjnych urządzeń.

VIII edycja organizowanej przez IGWP konferencji poruszy najważniejsze aspekty, kluczowe dla przedsiębiorstw wod-kan w Polsce. Idea, która przyświecała nam przy projektowaniu programu, to jak największa różnorodność tematyczna, odnosząca się do zagadnień ujętych już w tytule konferencji – stąd zagadnienia odnoszące się do działów związanych z gospodarką ściekową, osadową i wodną.

Serdecznie polecam Państwa uwadze VIII edycję konferencji „Woda. Ścieki. Osady.” i zachęcam do udziału.

Krzysztof Dąbrowski

Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie

Krzysztof Dąbrowski

Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

Prelegenci

 • dr Jędrzej Bujny

 • dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska

 • Mirosława Dominowska

 • Bartosz Fras

 • dr Jarosław Hermaszewski

 • Paweł Koprowski

 • Bartosz Łuszczek

 • Wojciech Pistelok

 • Magdalena Pochwalska

 • dr inż. Klara Ramm

 • prof. dr hab. Bartosz Rakoczy

 • dr inż. Anna Remiszewska-Skwarek

 • Cezary Rokicki

 • dr inż. Tadeusz Rzepecki

 • Wojciech Suchański

 • Paweł Sikorski

 • Jacek Stanisz

 • dr hab. Krzysztof Witkowski

 • Edyta Zalewska

VIII Konferencja WODA.ŚCIEKI.OSADY

Agenda

Dzień pierwszy konferencji - 8 grudnia 2021 r.
10:00-14:00 Otwarcie i powitanie, Krzysztof Dąbrowski, Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie
Ścieki - Moderator: Bartosz Łuszczek
 • Kierunki regulacji dotyczących scieków – aktualności

Bartosz Łuszczek, Dyrektor ds. Technologii i Innowacji, Wodociągi Miasta Krakowa S.A., przedstawiciel IGWP w Komisji ds. Ścieków EurEau, członek Zespołu IGWP ds. ścieków

 • Zmiana ustawy Prawo Wodne – istotna zmiana podejścia do ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych

Paweł Sikorski, Ekspert Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie

 • Cyfryzacja obiegu nieczystości płynnych dowożonych do stacji zlewnych

Paweł Koprowski, Dyrektor ds. Rozwoju Rynku, Ścieki Polskie Sp.z o.o.

 • Utrzymanie obiektów wod-kan w świetle obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego 

mgr inż. Mirosława Dominowska, Kierownik Działu Ochrony Środowiska, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Szczecinie, członek Zespołu IGWP ds. ścieków

 • Automatyczne i ciągłe pomiary fizykochemiczne ścieków przemysłowych w miejscu zrzutu.

Wojciech Pistelok, kierownik doradztwa technicznego PM Ecology Sp. z o.o.

 

przerwa
 • Zwiększenie przepustowości oczyszczalni bez konieczności rozbudowy – technologia inDENSE

Jacek Stanisz, WaWaTech – WasteWater TECHnology Sp. z o.o.

 • Nakaz przyłączenia do sieci kanalizacyjnej – obowiązujące przepisy a skuteczność decyzji

Magdalena Pochwalska, Wiceprezes, Sosnowieckie Wodociągi S.A., członek Zespołu IGWP ds. ścieków

 • Technologia OPTICAL wspomagająca proces nitryfikacji oraz ograniczenie rozwoju bakterii nitkowatych

Wojciech Suchański, Dyrektor Oddziału Wody i Ścieków, Brenntag Polska Sp. z o.o.

Panel dyskusyjny - Moderator: Bartosz Łuszczek

Uczestnicy panelu : Magdalena Pochwalska, Mirosława Dominowska, Tadeusz Rzepecki, Paweł Sikorski oraz uczestnicy konferencji (czat)

Dzień drugi konferencji - 9 grudnia 2021 r.
10:00-14:00 DOBRE PRAKTYKI - Moderator: Anna Lembicz, Redaktor Naczelna Kwartalnika Wodociągi Polskie
 • Zarządzanie systemem kanalizacyjnym w Spółce Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja

dr hab. Krzysztof Witkowski, Prezes, Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp.z o.o.

 • Kolumny Hydrograv – oczyszczanie ścieków w trakcie przepływów burzowych
  Prasy Bucher – odwadnianie osadów bez użycia polimerów 

Cezary Rokicki, Prezes, Proffico Sp.z o.o.

 • Identyfikacja SarsCoV2 w ściekach – zalecenia UE 

dr inż. Anna Remiszewska-Skwarek, Kierownik działu obsługi inwestycji i remontów, PEWIK Gdynia Sp.z o.o.

 • Europejski Zielony Ład – szanse i wyzwania dla branży wod-kan

Edyta Zalewska, Uponor Infra Sp. z o.o.

 • Ściek oczyszczony i osad ściekowy – substraty w obiegu zamkniętym 

dr Jarosław Hermaszewski, Prezes Zarządu, ZWiK Sława Sp. z o.o.   

 • Zarządzanie dystrybucją wody pitnej oraz monitoring przeciwpowodziowy w chmurze

Bartosz Fras, Product Manager – Digital Solutions, Endress+Hauser

przerwa
WODA - Moderator: dr inż. Klara Ramm
 • Finansowanie sektora wodociągów

dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska, Zastępca Dyrektora, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Infrastruktury

 • Taksonomia i zrównoważona gospodarka – nowe podejście do finansowania inwestycji w sektorze wod-kan

dr inż. Klara Ramm, Ekspert Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie

 • Koncepcja IGWP dotycząca implementacji dyrektywy w sprawie jakości wody do spożycia

prof. dr hab. Bartosz Rakoczy

Debata prawna Pobieranie opłat lub wynagrodzeń za odprowadzanie wód opadowych – reżim cywilno-prawny czy administracyjno-prawny - Moderator: Paweł Sikorski

Uczestnicy debaty: prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, dr Jędrzej Bujny oraz uczestnicy konferencji (czat)

Informacje organizacyjne

Termin nadsyłania zgłoszeń

8 grudnia 2021r., godz. 9.30

 

Cena

(obejmuje: udział w konferencji online, możliwość zadawania pytań poprzez czat, dostęp do prezentacji po zakończeniu wydarzenia)

499 zł netto od osoby – członkowie IGWP (cała konferencja)
299 zł netto od osoby – członkowie IGWP (wybrany dzień)

599 zł netto od osoby – pozostali uczestnicy (cała konferencja)
349 zł netto od osoby – pozostali uczestnicy (wybrany dzień)

 

Wymagania sprzętowe

W celu prawidłowego i pełnego korzystania z konferencji należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu.

Kontakt

Zakres merytoryczny, kontakt z prelegentami, mediami, promocja i reklama

ANNA LUTOWSKA
a.lutowska@igwp.org.pl
+48 52 376 89 24
+48 517 013 750

ANNA LEMBICZ
a.lembicz@igwp.org.pl
+48 52 376 89 33
+48 517 013 730

Zgłoszenia i kontakt z Uczestnikami:

IWONA WŁODAREK
webinaria@igwp.org.pl
i.wlodarek@igwp.org.pl
+48 52 376 89 28
+48 517 013 732

Partnerzy Konferencji

Partnerzy merytoryczni

Patronaty medialne