VII Konferencja WODA.ŚCIEKI.OSADY

8-9 grudnia 2020 roku
Online

200 uczestników
20 prelegentów
2 dni obrad

Szanowni Państwo,

W imieniu Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, serdecznie zapraszam Państwa do udziału w kolejnej edycji Konferencji „Woda. Ścieki. Osady.”, która odbędzie się w dniach 8-9 grudnia 2020 r. w trybie on-line.

Grudniowa konferencja  to jedno ze sztandarowych wydarzeń w bogatej palecie szkoleń, webinarów i konferencji, jakie oferuje IGWP. Branża wodociągowo-kanalizacyjna doskonale orientuje się, że spośród wszystkich wydarzeń konferencyjnych proponowanych przez IGWP, to właśnie „Woda. Ścieki. Osady” ma wymiar wysoce specjalistyczny, dedykowany dla osób, które w przedsiębiorstwach wod-kan odpowiadają za pion techniczny, wybór nowoczesnych technologii i innowacyjnych urządzeń.

VII edycja organizowanej przez IGWP konferencji poruszy najważniejsze aspekty, kluczowe dla przedsiębiorstw wod-kan w Polsce. Idea, która przyświecała nam przy projektowaniu programu, to jak największa różnorodność tematyczna, odnosząca się do zagadnień ujętych już w tytule konferencji – stąd zagadnienia odnoszące się do działów związanych z gospodarką ściekową, osadową i wodną.

W każdym z paneli tematycznych chcielibyśmy poruszyć tematykę związaną z trzema dyrektywami: ściekową, osadową oraz dyrektywą ws. jakości wody do spożycia, a więc dokumentami niezwykle istotnymi z punktu widzenia naszej branży.

Serdecznie polecam Państwa uwadze VII edycję konferencji „Woda. Ścieki. Osady.” i zachęcam do udziału.

Dorota Jakuta

Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

Prelegenci

 • Ewa Szymura

 • Magdalena Dawidowicz

 • Sylwia Łyskawka

 • Bartosz Łuszczek

 • Mirosława Dominowska

 • Mikołaj Maśliński

 • dr inż. Tadeusz Rzepecki

 • dr inż. Klara Ramm

 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak

 • Jacek Kościukiewicz

 • Mariusz Jurzak

 • Magdalena Leszczyńska-Ziomber

 • Karolina Kmak

 • Aleksandra Helbig

 • Wojciech Tesarczyk

 • dr Miroslaw Lidzbarski

 • Leszek Pawlak

 • Łukasz Dumas

 • Jerzy Rogowski

 • dr inż. Paweł Pietraszek

VII Konferencja WODA.ŚCIEKI.OSADY

Agenda

Dzień pierwszy konferencji - 8 grudnia 2020 r.
10:00-10:10 powitanie - Prezes Izby
10:10-12:00 Ścieki - Moderator: Bartosz Łuszczek
 • Zakres i skuteczność wdrożenia dyrektywy ściekowej w Polsce

Magdalena Dawidowicz, Naczelnik Wydziału Ochrony Wód, Departament Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Infrastruktury

 • Wyzwania dla branży w zakresie spełnienia warunków dyrektywy ściekowej 

Bartek Łuszczek, Dyrektor ds. Technologii i Innowacji Wodociągów Miasta Krakowa, Ekspert Izby w komitecie ds. ścieków EurEau (EU2), Członek zespołu ds. ścieków IGWP

 • Praktyki stosowane przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne przy przyjmowaniu nieczystości ciekłych dowożonych

Mirosława Dominowska, Główny Specjalista ds. technologii Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, Członek zespołu ds. ścieków IGWP

 • Kluczowe wyzwania prawne gospodarki ściekowej: wyznaczanie aglomeracji, ścieki przemysłowe, nieczystości ciekłe i taryfy

Mikołaj Maśliński, MM Doradztwo Prawne, Członek zespołu ds. ścieków IGWP

 • Dyskusja

 

12:30-12:45 przerwa
12:45-14:00 Ścieki - Moderator: Anna Lembicz
 • Doświadczenia z eksploatacji instalacji deamonifikacji do podczyszczania odcieków w ciągu bocznym OŚ KOMOROWICE

Mariusz Jurzak, Dyrektor techniczny ds. kanalizacji i gospodarki ściekowej, AQUA S.A. Bielsko-Biała

 • Nowoczesne efektywne technologie MBBR i MBR na przykładzie oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i Garwolinie

dr inż. Paweł Pietraszek, Główny Technolog, Wojciech Pietraszek, Doradca Zarządu, Symbiona S.A.

 • Liquiline Control CDW90 – predykcyjny system sterowania stopniem biologicznym oczyszczania ścieków

Łukasz Dumas, Industry Manager Water & Wastewater, Endress+Hauser Polska

 • Efektywne oczyszczanie ścieków w reaktorze biologicznym z zastosowaniem układu sterowania nadrzędnego

Leszek Pawlak, Specjalista do spraw automatyki, Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp.z o.o.

 

Dzień drugi konferencji - 9 grudnia 2020 r.
9:00-9:10 powitanie
9:10-11:40 Osady - Moderator: Klara Ramm
 • Planowane zmiany w dyrektywie osadowej

dr Klara Ramm, Ekspert Izby w Eureau

 • Przyrodnicze stosowanie osadów ściekowych jako element GOZ – wyzwanie czy szansa?

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak, Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Politechnika Częstochowska 

 • Karbonizacja i zgazowanie organicznych frakcji odpadowych i osadu jako spełnienie idei gospodarki cyrkularnej

Wojciech Tesarczyk, Prezes Zarządu firmy KONSUN Sp. z o.o. 

 • Doświadczenia we wdrażaniu BDO w Wodociągach Miasta Krakowa

Magdalena Leszczyńska-Ziomber, Specjalista ds. Ochrony Środowiska

 • BDO w przedsiębiorstwach wod-kan – wnioski, przegląd proponowanych zmian i postulaty na przyszłość

Mikołaj Maśliński, MM Doradztwo Prawne

 • Osady ściekowe – odpad czy surowiec?

Jacek Kościukiewicz, Regionalny Dyrektor Sprzedaży na Europę Wschodnią w Cambi Group AS

 • Doświadczenia z eksploatacji technologii Cambi w Tarnowskich Wodociągach

dr inż. Tadeusz Rzepecki, Prezes, Tarnowskie Wodociągi

11:40-11:55 przerwa
11:55-14:00 Woda - Moderator: Klara Ramm
 • Program inwestycyjny w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Ewa Szymura, Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia Ludności, Departament Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Infrastruktury

 • Nowa dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Sylwia Łyskawka, Referendarz Wydziału Zaopatrzenia Ludności, Departament Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Infrastruktury

 • Odzysk wody z oczyszczalni ścieków, ścieżki jej lokalnego wykorzystania

Karolina Kmak, Specjalista ds. współpracy międzynarodowej Schwander Polska Sp.z o.o. Sp.k.

 • Farmaceutyki w wodzie/PFAS, HAA, substancje działające na układ dokrewny, mikroplastik 

Aleksandra Helbig, Business Development Manager, Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.

 • Systemy zdalnego odczytu wodomierzy – klucz do poszukiwania strat pozornych i bilansowania wody w strefach

Jerzy Rogowski – Dyrektor WES, Water Energy Systems

 • Analiza ryzyka na potrzeby ustanawiania stref ochronnych ujęć wody* 

dr Mirosław Lidzbarski – Pełnomocnik dyrektora PIG ds. państwowej służby hydrogeologicznej Państwowy Instytut Geologiczny-PIB 

* – do potwierdzenia

Informacje organizacyjne

Termin nadsyłania zgłoszeń

8 grudnia 2020r., godz. 9.30

 

Cena

(obejmuje: udział w konferencji online, możliwość zadawania pytań poprzez czat, dostęp do prezentacji po zakończeniu wydarzenia)

499 zł netto od osoby – członkowie IGWP (cała konferencja)
299 zł netto od osoby – członkowie IGWP (wybrany dzień)

599 zł netto od osoby – pozostali uczestnicy (cała konferencja)
349 zł netto od osoby – pozostali uczestnicy (wybrany dzień)

 

Wymagania sprzętowe

W celu prawidłowego i pełnego korzystania z konferencji należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu.

Kontakt

Zakres merytoryczny, kontakt z Prelegentami:

ANNA LUTOWSKA
a.lutowska@igwp.org.pl
+48 52 376 89 24
+48 517 013 750

Zgłoszenia i kontakt z Uczestnikami:

IWONA WŁODAREK
webinaria@igwp.org.pl
i.wlodarek@igwp.org.pl
+48 52 376 89 28
+48 517 013 732

Kontakt z mediami oraz Promocja i reklama:

 

Anna Lembicz
a.lembicz@igwp.org.pl
+48 52 376 89 33
+48 517 013 730
Jakub Kucharski
j.kucharski@igwp.org.pl
+48 52 376 89 25
+48 517 013 728

Partnerzy Konferencji

Partnerzy merytoryczni

Patronaty medialne