V Konferencja WODA.ŚCIEKI.OSADY

4-5 grudnia 2018 roku
Sheraton Warsaw Hotel

200 uczestników
20 prelegentów
2 dni obrad

O Bezpieczeństwie wody i ściekach przemysłowych na V Konferencji WODA. ŚCIEKI. OSADY.

W dniach 4-5 grudnia odbyła się V edycja organizowanej cyklicznie przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” Konferencji Woda. Ścieki. Osady.”

W warszawskim hotelu Sheraton zgromadziło się ponad 170 przedstawicieli branży, którzy przez dwa dni dzielili się wiedzą i doświadczeniem w istotnych obecnie tematach. W tym roku konferencję podzielono na dwa bloki tematyczne. Pierwszy dzień rozmów poświęcony był bezpieczeństwu wody, natomiast drugi ściekom przemysłowym.
Zgromadzonych gości powitała Dorota Jakuta Prezes Izby, która przybliżyła główne obszary aktywności IGWP w zakresie nowej dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

O bezpieczeństwie wody
Trwają prace nad nowym tekstem dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i temu tematowi poświęcony był wykład inauguracyjny wygłoszony przez Klarę Ramm eksperta Izby oraz członka Zarządu EurEau, która poprowadziła również panel dyskusyjny dotyczący doświadczeń i oczekiwań wodociągów w omawianym temacie. W panelu wzięli udział Andrzej Wójtowicz Prezes Wodociągów Słupskich Sp. z o.o., Robert Fennig Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS – EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie oraz Tadeusz Bochnia Z-ca Dyrektora ds. Wody MPWiK SA w Krakowie. Dyskusja pozwoliła wypracować wspólny wniosek, że obowiązująca dyrektywa w sprawie jakości wody do spożycia spełnia swoje zadania, jednak postęp naukowy wymusza zmiany. Branża wod-kan w Polsce zgadza się z zaproponowanymi przez instytucje europejskie nowelizacjami, choć mamy świadomość, że wiele szczegółów wymaga jeszcze dopracowania.
Głównym priorytetem w wygłoszonych tego dnia prelekcjach był temat zapewniania odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa wody oraz najlepszych metodom uzdatniania. Wśród prelegentów pojawili się przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowych oraz świata nauki. Natomiast prelekcję na temat jakości wody w Polsce wygłosiła Anna Kamińska Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz gość honorowy konferencji.
Podsumowaniem pierwszego tego dnia konferencji był panel dyskusyjny, który poprowadziła prof. dr. hab. inż. Izabela Zimoch z Politechniki Śląskiej.
Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja z dodatkową atrakcją – Billionaire’s Club, podczas której uczestnicy mogli wykazać się wiedzą, sprytem i refleksem, biorąc udział w znanych z telewizji najlepszych teleturniejach. Przy stolikach nie milkły ożywione rozmowy, na tematy poruszane podczas pierwszego dnia. Kuluary sali balowej hotelu Sheraton okazały się idealnym miejscem do dyskusji i wymiany poglądów.

O ściekach przemysłowych
Drugi dzień konferencji poświęcony był tematowi ścieków przemysłowych. Wykład inauguracyjny Bartosza Łuszczka – przedstawiciela IGWP w Komisji ds. Ścieków EurEau, na temat rewizji Dyrektywy Komisji Europejskiej dotyczącej ścieków, był również wstępem do ożywionej i konstruktywnej dyskusji z Joanną Kopczyńską, Zastępcą Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym. Jednym ze wspólnie wypracowanych stanowisk było stwierdzenie, że jako branża już teraz musimy się jak najlepiej przygotować do prac nad dyrektywą ściekową, tak aby odpowiednio opracowane merytoryczne uwagi i sugestie stały się ważną częścią nowego dokumentu.
O prawnych uwarunkowaniach przetwarzania i odprowadzania ścieków przemysłowych, doświadczeniach eksploatacyjnych oczyszczalni, problemach, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa wod-kan na co dzień, zasadach i praktykach przy wprowadzaniu ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, oraz wpływie osadów na procesy biologiczne oczyszczalni, mówili przedstawiciele branży oraz świata nauki. Drugi dzień konferencji zakończył panel dyskusyjny. Jego uczestnicy zgodnie stwierdzili, że potrzebna jest współpraca i dialog przedsiębiorstw zarzadzajacych oczyszczalniami ścieków z przedstawicielami firm przemysłowych, tak, aby wspólne działania dawały jak najlepsze rezultaty.
Dwa dni konferencji Woda. Ścieki. Osady były ważnym czasem dla naszej branży, który dał możliwość poruszenia w większym gronie specjalistów najważniejszych dla branży tematów. Na wiele pytań otrzymaliśmy odpowiedzi, jednak mamy świadomość, ze kilka z nich pozostało otwartych, pojawiły się także nowe problemy wymagające omówienia, dlatego biorąc pod uwagę sugestie uczestników wydarzenia już teraz pracujemy nad agendą kolejnej edycji konferencji.

Prelegenci

Agenda
Drukuj agendę

Dzień pierwszy - Bezpieczeństwo wody
10:30-11:00 rejestracja, kawa powitalna
11:00-11:45 Wykład Inauguracyjny: Projekt dyrektywy Komisji Europejskiej w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi-kierunki zmian

przedstawiciel Europarlamentu*

panel dyskusyjny: doświadczenia i oczekiwania wodociągów

moderator: Klara Ramm, EurEau, Przewodnicząca komisji ds. organizacyjno-prawnych sektora

w dyskusji udział wezmą:

Andrzej Wójtowicz, Prezes „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.

Robert Fennig, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Spółka z o.o. w Kościerzynie

dr Tadeusz Bochnia, Z-ca Dyrektora ds. Wody, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie

11:45-12:00 Polskie technologie ozonowania wykorzystywane do uzdatniania wody, dezynfekcji sieci po skażeniach, podczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych oraz przemysłowych.

mgr inż. Robert Muszański, WOFIL

12:00-12:20 Jakość wody w Polsce - wyzwania

Anna Kamińska

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody, Główny Inspektorat Sanitarny

12:20-12:40 Rozszerzona odpowiedzialność producenta - jak uporządkować kwestię zanieczyszczeń nieusuwanych przez oczyszczalnie

prof.dr hab. Bartosz Rakoczy

12:40-13:00 Jakość danych do oceny ryzyka w planach bezpieczeństwa wody

prof. Barbara Tchórzewska Cieślak, Politechnika Rzeszowska

13:00-13:20 Plany monitoringu Jakości Wody

prof.dr hab.inż.Izabela Zimoch, Politechnika Śląska

13:20-13:40 przerwa kawowa
13:40-14:00 Informatyzacja systemów zaopatrzenia w wodę

prof.dr hab.inż.Andrzej Urbaniak, Politechnika Poznańska

14:00-14:15 Zaawansowane technologie w obróbce skomplikowanych ścieków i ich odwadnianiu

Gennadii Baklanov

Prezes Zarządu Prodeko – Ełk Sp. z o.o.

14:15-14:35 Ponadlokalny system zaopatrzenia w wodę narzędziem w polityce bezpieczeństwa wody

Marek Przytulski, Dyrektor ds. Inwestycji Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza

14:35-14:55 Bezpieczeństwo Systemów zaopatrzenia w wodę praktyka Poznania

Paweł Karolczak – Starszy Technolog ds. Sieci Wodociągowej, AQUANET S.A. Poznań                                                                  

14:55-15:30 panel dyskusyjny

moderator: prof.dr hab.inż.Izabela Zimoch, Politechnika Śląska

w dyskusji udział wezmą : prelegenci oraz uczestnicy konferencji

15:30-16:30 lunch
20:00-00:00 kolacja

atrakcja wieczoru: Billionaire’s Club!
Z wielką przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wieczór w Billionaire’s Club! Przed nami kilka godzin wspólnej zabawy przy znanych z telewizji, najlepszych teleturniejach.

* – do potwierdzenia

Dzień drugi - Ścieki przemysłowe
10:00-10:30 rejestracja, kawa powitalna
10:30-10:50 Wykład Inauguracyjny: Rewizja Dyrektywy Komisji Europejskiej dotyczącej ścieków

Bartosz Łuszczek, przedstawiciel IGWP w Komisji ds. Ścieków EurEau

10:50-11:10 Prawne uwarunkowania przetwarzania i odprowadzania ścieków przemysłowych w Polsce

prof.dr.hab.Marek Górski, Uniwersytet Szczeciński

11:10-11:30 Doświadczenia eksploatacyjne oczyszczalni ścieków ANWIL S.A.

Sławomir Pankiewicz

Kierownik Zakładu Gospodarki Energetycznej i Wodno-Ściekowej ANWIL S.A.

11:30-11:50 Wysokojakościowe systemy rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego produkcji Tiroler Rohre GmbH

Romana Waldenhofer, International Sales Manager

11:50-12:05 Nowoczesne systemy odzysku wody technologicznej z procesów obróbki galwanotechnicznej

mgr inż. Kamil Ziuziakowski, Kierownik działu filtracji

mgr inż. Anna Kazimierska, Kierownik Działu Badań i Rozwoju

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GALKOR” Sp. z o.o.

12:05-12:25 Zasady i praktyka przy wprowadzaniu ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Mirosława Dominowska, Główny Specjalista ds. technologii Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie

12:25-12:40 przerwa kawowa
12:40-13:00 Wpływ ścieków przemysłowych na proces biologicznego oczyszczania

Agata Kusy, Prezes Stowarzyszenia Eksploatatorów Gospodarki Wodno-Ściekowej

13:00-13:15 Wszechstronność systemów z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM na przykładzie projektów zrealizowanych w ostatnich 25 latach w Polsce

Tomasz Fusek, Saint-Gobain PAM

13:15-13:35 Oczyszczalnia komunalno-przemysłowa, doświadczenia Tarnowa i Grupy Azoty S.A.

dr Tadeusz Rzepecki, Prezes Tarnowskich Wodociągów Sp.z o.o.

13:35-13:55 Wpływ ścieków przemysłowych na pracę komunalnej oczyszczalni ścieków w Tyrowie koło Ostródy

Anna Nykiel, Kierownik Działu Eksploatacji Obiektów
PWiK Ostróda Sp. z o.o.

13:55-14:45 panel dyskusyjny

moderator: Bartosz Łuszczek, przedstawiciel IGWP w Komisji ds. Ścieków EurEau

w dyskusji udział wezmą: prelegenci 

14:45-15:30 lunch

* – do potwierdzenia

Atrakcja wieczoru

Billionaire’s Club!

Z wielką przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wieczór w Billionaire’s Club! Przed nami kilka godzin wspólnej zabawy przy znanych z telewizji, najlepszych teleturniejach. Uczestnicy będą mogli wykazać się swą wiedzą, sprytem i refleksem. Przeniesiemy się do Świata wielkich emocji i dużych pieniędzy, w którym na każdego czeka szansa aby zostać zwycięzcą!

Lokalizacja

Sheraton Warsaw Hotel

ul. B. Prusa 2,

00-493 Warszawa

 

Kontakt

Zakres merytoryczny, kontakt z Prelegentami:

ANNA LUTOWSKA
a.lutowska@igwp.org.pl
Telefon
+48 52 376 89 24
Telefon komórkowy
+48 517 013 750

Zgłoszenia, kontakt z Uczestnikami i obsługa Gości:

NATALIA PRZEPIERSKA

konferencje@igwp.org.pl

n.przepierska@igwp.org.pl
Telefon
+48 52 376 89 10
Telefon komórkowy
+48 517 013 749

Kontakt z mediami oraz Promocja i reklama:

 

Małgorzata Massel
m.massel@igwp.org.pl
Telefon komórkowy
+48 517 013 743
Jakub Kucharski
j.kucharski@igwp.org.pl
Telefon
+48 52 376 89 25
Telefon komórkowy
+48 517 013 728

Partnerzy Konferencji

Patroni merytoryczni