VI Konferencja WODA.ŚCIEKI.OSADY

3-4 grudnia 2019 roku
Hotel Golden Tulip

200 uczestników
20 prelegentów
2 dni obrad

Zmiany klimatu, a gospodarka wodna, dyrektywa ściekowa, nowe zanieczyszczenia wody i ścieków na VI Konferencji WODA. ŚCIEKI. OSADY.

W dniach 3-4 grudnia w Warszawie odbędzie się VI edycja organizowanej cyklicznie przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” Konferencji Woda. Ścieki. Osady.”

Co roku przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych spotykają się, aby dyskutować i wymieniać wiedzę na temat problemów, którym czoło stawia branża. Każde wcześniejsze wydarzenie z tego cyklu było doskonałą okazją do spotkania reprezentantów świata nauki, ale także do czerpania z doświadczeń praktyków. Nie inaczej będzie tym razem.

Tegoroczna konferencja rozpocznie się panelem omawiającym wpływ zmian klimatycznych na gospodarkę wodną. Swoje doświadczenia w tym zakresie pokażą przedstawiciele przedsiębiorstw, które dotykają nie tylko efekty suszy, lecz także intensywnych opadów, czy wcześniejszych powodzi. Kolejnym tematem będą nowe zanieczyszczenia w wodzie do picia, rozpatrywane również w nawiązaniu do unijnej Dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DWD).
Drugiego dnia konferencji zaprezentujemy wnioski dotyczące Dyrektywy ściekowej zebrane po dwudniowych warsztatach organizowanych przez Izbę. Poruszony zostanie także temat kontroli nowych zanieczyszczeń w odniesieniu do ścieków przemysłowych. Swoje miejsce w programie wydarzenia znalazły technologie usuwania zanieczyszczeń ze ścieków oczyszczonych biologicznie.

 

 

Prelegenci

 • dr Klara Ramm

 • Dorota Jakuta

 • dr. inż. Tadeusz Rzepecki

 • Bartosz Łuszczek

 • Mirosława Dominowska

 • dr hab. inż. Sylwia Fudala-Książek

 • dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz

 • Halina Urbańska-Kozłowska

 • Piotr Falkowski

 • dr inż. Anna Remiszewska-Skwarek

 • Mikołaj Maśliński

 • Andrzej Wiśniewski

VI Konferencja WODA.ŚCIEKI.OSADY

Agenda
Drukuj agendę

Dzień pierwszy konferencji - 3 grudnia 2019 r.
10:30-11:00 Rejestracja uczestników konferencji, kawa powitalna
11:00-11:20 Czy problem suszy dotyczy przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce? Jakie jest stanowisko przedsiębiorstw wodociągowych w Europie?

Halina Urbańska – Kozłowska

Główny Technolog Wody, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu, Ekspert Izby w komitecie Eureau ds. Wody do picia (EU1)

 

11:20 - 11:40 Program „Stop suszy”

Wody Polskie*

11:40-12:00 Gospodarka wodno-ściekowa małych miejscowości wobec zmian klimatu

prof. dr hab. Inż. Jan Pawełek, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie*

12:00-12:40 Trudności w zaopatrzeniu w wodę miast (sezonowość rozbiorów, niedobory wody, problemy z infrastrukturą itd.)

Doświadczenia branży wodociągowej cz.1

 • Henryk Morys, Prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej „MZGK” Sp. z o.o. w Karpaczu, 
 • Przedsiębiorstwo wod-kan *
12:40-12:55 Działalność Stowarzyszenia PRiK na rzecz podnoszenia jakości rur i kształtek z tworzyw sztucznych dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Piotr Falkowski, Dyrektor Biura Stowarzyszenia, Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

12:55-13:15 Przerwa kawowa
13:15-13:55 Trudności w zaopatrzeniu w wodę miast

Doświadczenia branży wodociągowej cz.2

 • Przedsiębiorstwo wod-kan*
 • Przedsiębiorstwo wod-kan*
13:55-14:10 Pekao S.A.
14:10-14:30 Debata: Przyszłość wodociągów wobec zmian klimatu

Moderator: Klara Ramm, Ekspert Izby w Eureau

14:30-15:30 Lunch
15:30-15:50 Nowelizacja Dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Małgorzata Bogucka-Szymalska, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej

15:50-16:10 Nowe zanieczyszczenia w wodzie do picia.

Iwona Lasocka – Gomuła, Starszy Technolog ds. Produkcji Wody w Aquanet S.A. Poznań

16:10-16:30 Zarządzanie kryzysowe w zaopatrzeniu w wodę spowodowane pogorszeniem jakości wody w Wiśle. Czy jesteśmy przygotowani na każdy rodzaj zagrożenia?

Andrzej Wiśniewski, Prezes Wodociągów Płockich Sp. z o.o.

16:30-17:00 Debata: wyzwania związane z nową Dyrektywą w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Moderator: Halina Urbańska-Kozłowska

19:30-01:00 Teatr Sabat – uroczysty bankiet, spektakl

* – do potwierdzenia

Dzień drugi konferencji - 4 grudnia 2019
9:30-10:00 Kawa powitalna
10:00-10:20 Dyrektywa ściekowa – co nowego nas czeka. Podsumowanie warsztatów Izby na temat dyrektywy. Bieżąca sytuacja

Bartek Łuszczek, Dyrektor ds. Technologii i Innowacji, Wodociągi Miasta Krakowa, Ekspert Izby w komitecie ds. ścieków EurEau (EU2), Członek zespołu ds. ścieków IGWP

10:20-10:40 Kontrola nowych zanieczyszczeń- ścieki przemysłowe. Podsumowanie warsztatów na temat ścieków przemysłowych.

Mirosława Dominowska, Główny Specjalista ds. technologii Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, Członek zespołu ds. ścieków IGWP

10:40 - 11:00 Uwarunkowania prawne zagospodarowania ścieków przemysłowych na tle doświadczeń przedsiębiorstw wod-kan

Mikołaj Maśliński, MM Doradztwo Prawne

11:00-11:20 Gospodarka zbiornikami bezodpływowymi w Sosnowcu

Magdalena Pochwalska, Prezes Sosnowieckich Wodociągów S.A.

11:20-11:35 Nowe Technologie
11:35-11:55 Przerwa kawowa
11:55-12:15 Punktowe źródła mikrozanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska

dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. Politechniki Gdańskiej

12:15-12:30 Technologie usuwania zanieczyszczeń ze ścieków oczyszczonych biologicznie

dr hab. inż. Sylwia Fudala-Książek, Politechnika Gdańska

12:30 - 12:45 Nowe Technologie
12:45-13:05 Dezintegracja temperaturowa - efektywny technologicznie i energetycznie proces gospodarki osadowej w małych i dużych obiektach a także w procesie kofermentacji

dr inż. Anna Remiszewska-Skwarek, Politechnika Gdańska

13:05-13:30 Fermentacja osadów ściekowych i jej energetyczne efekty w polskich oczyszczalniach w latach 2010 – 2019

dr Tadeusz Rzepecki, Prezes Tarnowskich Wodociągów Sp.z o.o.

13:30-14:00 Debata

Moderator: Bartosz Łuszczek

14:00-15:00 Lunch

* – do potwierdzenia

Atrakcja wieczoru

„Rewia Filmowa” i bankiet w Teatrze Sabat

Z wielką przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wieczór w Teatrze Sabat Małgorzaty Potockiej! Przed nami rewia wypełniona wspaniałymi utworami muzyki filmowej, począwszy od tytułów kultowych, nagradzanych Oskarami, aż do filmów najnowszych. Wszystko to w nowych aranżacjach muzycznych, oprawie multimedialnej i współczesnej choreografii, w wykonaniu znakomitych wokalistów oraz pięknych tancerek i wspaniałych tancerzy słynnego baletu Sabat.

Teatr Sabat Małgorzaty Potockiej to jedyny teatr muzyczno-rewiowy w Polsce, stworzony na wzór przedwojennych warszawskich teatrów muzycznych takich jak „Oui pro quo” czy „Morskie Oko”. Nawiązuje do tradycji francuskich kabaretów, teatrów musicalowych Broadwayu i Las Vegas.

Lokalizacja

Golden Tulip Warsaw Centre

ul. Towarowa 2

00-811 Warszawa

 

Kontakt

Zakres merytoryczny, kontakt z Prelegentami:

ANNA LUTOWSKA
a.lutowska@igwp.org.pl
Telefon
+48 52 376 89 24
Telefon komórkowy
+48 517 013 750

Zgłoszenia, kontakt z Uczestnikami i obsługa Gości:

JAKUB KUCHARSKI

konferencje@igwp.org.pl

j.kucharski@igwp.org.pl
Telefon
+48 52 376 89 25
Telefon komórkowy
+48 517 013 728

Kontakt z mediami oraz Promocja i reklama:

 

Małgorzata Massel
m.massel@igwp.org.pl
Telefon komórkowy
+48 517 013 743
Jakub Kucharski
j.kucharski@igwp.org.pl
Telefon
+48 52 376 89 25
Telefon komórkowy
+48 517 013 728

Partnerzy Konferencji

Patroni merytoryczni

Patronaty medialne