VI Konferencja WODA.ŚCIEKI.OSADY

3-4 grudnia 2019 roku
Hotel Golden Tulip

200 uczestników
20 prelegentów
2 dni obrad

W środę 4 grudnia zakończyła się VI edycja Konferencji WODA.ŚCIEKI.OSADY, podczas której przedstawiciele naszej branży, świata nauki i eksperci przez dwa dni dzielili się swoja wiedzą z zakresu najistotniejszych dla branży wod – kan zagadnień.

O wodzie
Pierwszego dnia poruszyliśmy tematy związane ze zmianami klimatu i ich wpływem na bezpieczeństwo dostaw wody. O suszy w świecie zmodyfikowanym przez człowieka mówiła dr hab. Tamara Tokarczuk profesor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego, a bardzo interesującą prelekcję na temat „Czy woda w Polsce staje się na wagę złota? wygłosił Prof. Zbigniew Karaczun z warszawskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
W tym samym bloku o swoich doświadczeniach związanych z tegoroczną susza opowiadali przedstawiciele MPWiK we Wrocławiu, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp z .o. o. w Skierniewicach, Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej „MZGK Sp. z o.o. w Karpaczu oraz Aquannet S. A.
Ta cześć konferencji zakończyła się debatą na temat przyszłości wodociągów wobec zmian klimatu, którą poprowadziła ekspert IGWP w Eureau Klara Ramm.
W drugim bloku dużo uwagi poświęciliśmy tematowi nowelizacji Dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wśród prelegentów znaleźli się Małgorzata Bogucka – Szymalska z departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ. O nowych zanieczyszczeniach w wodzie do picia mówił dr inż. Tadeusz Bochnia z Wodociągów Miasta Krakowa. Natomiast Andrzej Wiśniewski Prezes Wodociągów Płockich podzielił się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami związanymi z zarzadzaniem kryzysowym w zaopatrzeniu w wodę spowodowanym pogorszeniem jakości wody w Wiśle.
Debatę na temat wyzwań związanych z nowa Dyrektywą w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi poprowadziła Halina Urbańska – Kozłowska.
Na koniec tego pracowitego i obfitującego w ważne rozmowy dnia zaprosiliśmy naszych gości do Teatru Sabat Małgorzaty Potockiej na bankiet i Rewię Filmową.
O ściekach
Drugi dzień konferencji w całości poświęcony był tematowi ścieków. Pierwsze dwa wystąpienia dotyczyły omówienia wniosków wypracowanych podczas zorganizowanych przez IGWP warsztatów o Dyrektywie ściekowej. Przebieg warsztatów podsumował Bartosz Łuszczek z Wodociągów Miasta Krakowa, a o kluczowych dla branży problemach związanych z wprowadzaniem ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych mówiła Mirosława Dominowska z ZWiK w Szczecinie. Tą cześć konferencji uzupełnił swoim wystąpieniem Mikołaj Maśliński z MM Doradztwo Prawne wykładem na temat uwarunkowań prawnych zagospodarowania ścieków przemysłowych na tle doświadczeń przedsiębiorstw wod-kan, a Magdalena Pochwalska, prezes Sosnowieckich Wodociągów przybliżyła słuchaczom temat gospodarowania nieczystościami ciekłymi i komunalnymi osadami ściekowymi na terenach nie uzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej.
W ostatnim konferencyjnym bloku tematycznym poruszyliśmy ważny temat mikrozanieczyszczeń. O punktowych źródłach mikrozanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska mówiła dr hab. Inż. Aneta Łuczkiewicz profesor Politechniki Gdańskiej. Temat technologii usuwania mikrozanieczyszczeń ze ścieków oczyszczonych biologicznie omówiła przedstawicielka tej samej uczelni dr hab. inż. Sylwia Fadula – Książek, a wystąpienia swoich koleżanek z Politechniki Gdańskiej podsumowała dr inż. Anna Remiszewska – Skwarek, wygłaszając prelekcję zatytułowaną: Dezintegracja temperaturowa – efektywny technologicznie i energetycznie proces gospodarki osadowej w małych i dużych obiektach, a także w procesie kofermentacji.
Konferencję podsumował przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” dr Tadeusz Rzepecki, referatem: Fermentacja osadów ściekowych i jej energetyczne efekty w polskich oczyszczalniach w latach 2010 – 2019.
Dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom oraz uczestnikom konferencji za liczne przybycie i aktywny udział w debatach, wykładach i rozmowach kuluarowych. Już teraz zapraszamy na kolejna edycję WODA. ŚCIEKI. OSADY za rok.
Szczególne podziękowania kierujemy do partnerów Konferencji: WOFIL OZON TECHNOLOGY, Pekao Leasing i PRiK. Państwa zaangażowanie i pomoc organizacyjna były dla nas nieocenionym wsparciem.

 

 

Prelegenci

 • dr hab. inż. Tamara Tokarczyk

 • dr hab. Inż. Zbigniew Karaczun

 • Halina Urbańska-Kozłowska

 • Tomasz Duda

 • Henryk Morys

 • Piotr Falkowski

 • Iwona Lasocka - Gomuła

 • Marcin Pasak

 • Małgorzata Bogucka-Szymalska

 • Jolanta Kucharska

 • dr inż.Tadeusz Bochnia

 • Andrzej Wiśniewski

 • Bartosz Łuszczek

 • Mirosława Dominowska

 • Mikołaj Maśliński

 • Magdalena Pochwalska

 • dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz

 • dr hab. inż. Sylwia Fudala-Książek

 • dr inż. Anna Remiszewska-Skwarek

 • dr inż. Robert Muszański

 • dr inż. Tadeusz Rzepecki

VI Konferencja WODA.ŚCIEKI.OSADY

Agenda

Dzień pierwszy konferencji - 3 grudnia 2019 r.
11:00-11:05 Rozpoczęcie konferencji

Dorota Jakuta, Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

11:05-11:25 Susza w świecie zmodyfikowanym przez człowieka: zrozumienie i przeciwdziałanie.

dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, profesor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB

11:25-11:45 Czy woda w Polsce staje się na wagę złota?

dr hab. inż. Zbigniew Karaczun, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

11:45-12:05 Czy problem suszy dotyczy przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce? Jakie jest stanowisko przedsiębiorstw wodociągowych w Europie?

Halina Urbańska-Kozłowska, Główny Technolog Wody, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu, Ekspert Izby w komitecie EurEau ds. Wody do picia (EU1)

12:05-12:20 Działalność Stowarzyszenia PRiK na rzecz podnoszenia jakości rur i kształtek z tworzyw sztucznych dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Piotr Falkowski, Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

12:20-12:35 Przerwa kawowa
12:35-12:55 Zaopatrzenie w wodę pitną miasta Skierniewice latem 2019 r.

Tomasz Duda, Zastępca Kierownika Działu Eksploatacji Sieci Wod-Kan, Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. Skierniewice

12:55-13:15 Trudności w zaopatrzeniu w wodę miasta z dużą sezonowością

Henryk Morys, Prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej „MZGK” Sp. z o.o. w Karpaczu 

13:15-13:35 Odzysk i oszczędność wody - racjonalne zagospodarowanie wód popłucznych wewnątrz przedsiębiorstwa

Iwona Lasocka-Gomuła, Starszy Technolog ds. Produkcji Wody w AQUANET S.A. w Poznaniu

13:35-13:50 Rola i wkład Banku w rozwój infrastruktury komunalnej w Polsce

Marcin Pasak, Dyrektor, Biuro Sektora Publicznego, Bank PEKAO S.A.

13:50-14:10 Debata: Przyszłość wodociągów wobec zmian klimatu

Moderator: Klara Ramm, Ekspert Izby w EurEau

14:10-15:00 Lunch
15:00-15:20 Nowelizacja Dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Małgorzata Bogucka-Szymalska, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

15:20-15:35 Wykrywanie wycieków przy użyciu wodomierzy ultradźwiękowych.

Jolanta Kucharska, Regionalny Kierownik Sprzedaży, Kamstrup Sp. z o.o.

15:35-15:55 Nowe zanieczyszczenia w wodzie do picia.

dr inż. Tadeusz Bochnia, Zastępca Dyrektora Produkcji Wodociągów Miasta Krakowa

15:55-16:15 Zarządzanie kryzysowe w zaopatrzeniu w wodę spowodowane pogorszeniem jakości wody w Wiśle. Czy jesteśmy przygotowani na każdy rodzaj zagrożenia?

Andrzej Wiśniewski, Prezes Wodociągów Płockich Sp. z o.o.

16:15-16:35 Debata: wyzwania związane z nową Dyrektywą w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Moderator: Halina Urbańska-Kozłowska

19:00-01:00 Teatr Sabat spektakl + bankiet

* – do potwierdzenia

Dzień drugi konferencji - 4 grudnia 2019
9:30-10:00 Kawa powitalna
10:00-10:20 Dyrektywa ściekowa – co nowego nas czeka. Podsumowanie warsztatów Izby na temat dyrektywy. Bieżąca sytuacja

Bartosz Łuszczek, Dyrektor ds. Technologii i Innowacji, Wodociągi Miasta Krakowa, Ekspert Izby w komitecie ds. ścieków EurEau (EU2), Członek zespołu ds. ścieków IGWP

10:20-10:40 Kluczowe problemy wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych – głos branży

Mirosława Dominowska, Główny Specjalista ds. technologii Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, Członek zespołu ds. ścieków IGWP

10:40 - 11:00 Uwarunkowania prawne zagospodarowania ścieków przemysłowych na tle doświadczeń przedsiębiorstw wod-kan

Mikołaj Maśliński, MM Doradztwo Prawne

11:00-11:20 Gospodarowanie nieczystościami ciekłymi i komunalnymi osadami ściekowymi – na terenach nie uzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej

Magdalena Pochwalska, Prezes Sosnowieckich Wodociągów S.A.

11:20-11:35 Wykorzystanie odgazowanej wody wysokoozonowanej w gospodarce wodno-ściekowej – badania, zastosowanie, przyszłość

dr inż. Robert Muszański

11:35-11:55 Przerwa kawowa
11:55-12:15 Punktowe źródła mikrozanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska

dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. Politechniki Gdańskiej

12:15-12:30 Technologie usuwania mikrozanieczyszczeń ze ścieków oczyszczonych biologicznie

dr hab. inż. Sylwia Fudala-Książek, Politechnika Gdańska

12:30 - 12:50 Dezintegracja temperaturowa – efektywny technologicznie i energetycznie proces gospodarki osadowej w małych i dużych obiektach a także w procesie kofermentacji

dr inż. Anna Remiszewska-Skwarek, Politechnika Gdańska

12:50-13:20 Fermentacja osadów ściekowych i jej energetyczne efekty w polskich oczyszczalniach w latach 2010 – 2019

dr Tadeusz Rzepecki, Prezes Tarnowskich Wodociągów Sp.z o.o.

13:20-14:00 Debata

Moderator: Bartosz Łuszczek

14:00-15:00 Lunch

* – do potwierdzenia

Atrakcja wieczoru

„Rewia Filmowa” i bankiet w Teatrze Sabat

Z wielką przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wieczór w Teatrze Sabat Małgorzaty Potockiej! Przed nami rewia wypełniona wspaniałymi utworami muzyki filmowej, począwszy od tytułów kultowych, nagradzanych Oskarami, aż do filmów najnowszych. Wszystko to w nowych aranżacjach muzycznych, oprawie multimedialnej i współczesnej choreografii, w wykonaniu znakomitych wokalistów oraz pięknych tancerek i wspaniałych tancerzy słynnego baletu Sabat.

Teatr Sabat Małgorzaty Potockiej to jedyny teatr muzyczno-rewiowy w Polsce, stworzony na wzór przedwojennych warszawskich teatrów muzycznych takich jak „Oui pro quo” czy „Morskie Oko”. Nawiązuje do tradycji francuskich kabaretów, teatrów musicalowych Broadwayu i Las Vegas.

Lokalizacja

Golden Tulip Warsaw Centre

ul. Towarowa 2

00-811 Warszawa

 

Kontakt

Zakres merytoryczny, kontakt z Prelegentami:

ANNA LUTOWSKA
a.lutowska@igwp.org.pl
Telefon
+48 52 376 89 24
Telefon komórkowy
+48 517 013 750

Zgłoszenia, kontakt z Uczestnikami i obsługa Gości:

JAKUB KUCHARSKI

konferencje@igwp.org.pl

j.kucharski@igwp.org.pl
Telefon
+48 52 376 89 25
Telefon komórkowy
+48 517 013 728

Kontakt z mediami oraz Promocja i reklama:

 

Małgorzata Massel
m.massel@igwp.org.pl
Telefon komórkowy
+48 517 013 743
Jakub Kucharski
j.kucharski@igwp.org.pl
Telefon
+48 52 376 89 25
Telefon komórkowy
+48 517 013 728

Partnerzy Konferencji

Partnerzy merytoryczni

Patronaty medialne