V Konferencja WODA.ŚCIEKI.OSADY

4-5 grudnia 2018 roku
Sheraton Warsaw Hotel

200 uczestników
20 prelegentów
2 dni obrad

IGWP o bezpieczeństwie dostaw wody i ściekach przemysłowych

„Woda. Ścieki. Osady.” To cykliczna konferencja techniczna organizowana przez IGWP, której piąta edycja odbędzie się w dniach 4-5 grudnia w hotelu Sheraton w Warszawie. Wydarzenie to jest coroczną okazją do spotkania, podczas którego przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych dyskutują o wyzwaniach stojących przed naszą branżą, jej bieżących problemach oraz sposobach na ich rozwiązanie.

Podczas tegorocznej edycji Konferencji poruszone zostaną tematy związane z bezpieczeństwem systemów zaopatrzenia w wodę ze szczególnym uwzględnieniem, w tym kontekscie projektu dyrektywy Komisji Europejskiej w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Kolejny ważny blok tematyczny poświęcony będzie ściekom przemysłowym. Będziemy dyskutować między innymi o wyzwaniach stojących przed oczyszczalniami przyjmującymi ścieki przemysłowe. Omówimy doświadczenia praktyków w tym zakresie oraz wnioski płynące z funkcjonowania takich instalacji. Poruszony zostanie także wątek współpracy oczyszczalni komunalnych z przemysłem spożywczym i mięsnym. Do wygłoszenia prelekcji zaprosiliśmy przedstawicieli naszej branży, przemysłu, praktyków z wieloletnim doświadczeniem oraz reprezentantów świata nauki.

Jesteśmy przekonani, że Państwa uczestnictwo w tym wydarzeniu wzbogaci wartość merytoryczną Konferencji, pozwoli na wymianę poglądów i cennych doświadczeń, a poruszane podczas niej istotne dla branży tematy będą dla Państwa wiedzą, która znajdzie zastosowanie w codziennej pracy.

Prelegenci

Agenda
Drukuj agendę

Dzień pierwszy - Bezpieczeństwo wody
10:30-11:00 rejestracja, kawa powitalna
11:00-11:45 Wykład Inauguracyjny: Projekt dyrektywy Komisji Europejskiej w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi-kierunki zmian

przedstawiciel Europarlamentu*

panel dyskusyjny: doświadczenia i oczekiwania wodociągów

moderator: Klara Ramm, EurEau, Przewodnicząca komisji ds. organizacyjno-prawnych sektora

w dyskusji udział wezmą:

Andrzej Wójtowicz, Prezes „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.

Robert Fennig, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Spółka z o.o. w Kościerzynie

dr Tadeusz Bochnia, Z-ca Dyrektora ds. Wody, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie

11:45-12:00 wystąpienie partnera konferencji
12:00-12:20 Jakość wody w Polsce - wyzwania

Główny Inspektorat Sanitarny*

12:20-12:40 Rozszerzona odpowiedzialność producenta - jak uporządkować kwestię zanieczyszczeń nieusuwanych przez oczyszczalnie

prof.dr hab. Bartosz Rakoczy

12:40-13:00 Jakość danych do oceny ryzyka w planach bezpieczeństwa wody

prof. Barbara Tchórzewska Cieślak, Politechnika Rzeszowska

13:00-13:20 Plany monitoringu Jakości Wody

prof.dr hab.inż.Izabela Zimoch, Politechnika Śląska

13:20-13:40 przerwa kawowa
13:40-14:00 Informatyzacja systemów zaopatrzenia w wodę

prof.dr hab.inż.Andrzej Urbaniak, Politechnika Poznańska

14:00-14:15 wystąpienie partnera konferencji
14:15-14:35 Ponadlokalny system zaopatrzenia w wodę narzędziem w polityce bezpieczeństwa wody

Andrzej Malinowski, Prezes Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza

Marek Przytulski, Dyrektor ds. Inwestycji Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza

14:35-14:55 Bezpieczeństwo Systemów zaopatrzenia w wodę praktyka Poznania

Paweł Karolczak – Starszy Technolog ds. Sieci Wodociągowej, AQUANET S.A. Poznań                                                                  

14:55-15:30 panel dyskusyjny

moderator: prof.dr hab.inż.Izabela Zimoch, Politechnika Śląska

w dyskusji udział wezmą : prelegenci oraz uczestnicy konferencji

15:30-16:30 lunch
20:00-00:00 kolacja

atrakcja wieczoru: Billionaire’s Club!
Z wielką przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wieczór w Billionaire’s Club! Przed nami kilka godzin wspólnej zabawy przy znanych z telewizji, najlepszych teleturniejach.

* – do potwierdzenia

Dzień drugi - Ścieki przemysłowe
10:00-10:30 rejestracja, kawa powitalna
10:30-10:50 Wykład Inauguracyjny: Rewizja Dyrektywy Komisji Europejskiej dotyczącej ścieków

Bartosz Łuszczek, przedstawiciel IGWP w Komisji ds. Ścieków EurEau

10:50-11:10 Prawne uwarunkowania przetwarzania i odprowadzania ścieków przemysłowych w Polsce

prof.dr.hab.Marek Górski, Uniwersytet Szczeciński

11:10-11:30 Doświadczenia eksploatacyjne oczyszczalni ścieków ANWIL S.A.

Sławomir Pankiewicz

Kierownik Zakładu Gospodarki Energetycznej i Wodno-Ściekowej ANWIL S.A.

11:30-11:50 Problematyka oczyszczania ścieków przemysłowych w branży mięsnej

przedstawiciel, Związek Polskie Mięso

11:50-12:05 wystąpienie partnera konferencji
12:05-12:25 Zasady i praktyka przy wprowadzaniu ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Mirosława Dominowska, Główny Specjalista ds. technologii Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie

12:25-12:40 przerwa kawowa
12:40-13:00 Wpływ ścieków przemysłowych na proces biologicznego oczyszczania

Agata Kusy, Prezes Stowarzyszenia Eksploatatorów Gospodarki Wodno-Ściekowej

13:00-13:15 wystąpienie partnera konferencji
13:15-13:35 Oczyszczalnia komunalno-przemysłowa, doświadczenia Tarnowa i Grupy Azoty S.A.

dr Tadeusz Rzepecki, Prezes Tarnowskich Wodociągów Sp.z o.o.

13:35-13:55 Wpływ ścieków przemysłowych na pracę komunalnej oczyszczalni ścieków w Tyrowie koło Ostródy

Anna Nykiel, Kierownik Działu Eksploatacji Obiektów
PWiK Ostróda Sp. z o.o.

13:55-14:45 panel dyskusyjny

moderator: Bartosz Łuszczek, przedstawiciel IGWP w Komisji ds. Ścieków EurEau

w dyskusji udział wezmą: prelegenci 

14:45-15:30 lunch

* – do potwierdzenia

Atrakcja wieczoru

Billionaire’s Club!

Z wielką przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wieczór w Billionaire’s Club! Przed nami kilka godzin wspólnej zabawy przy znanych z telewizji, najlepszych teleturniejach. Uczestnicy będą mogli wykazać się swą wiedzą, sprytem i refleksem. Przeniesiemy się do Świata wielkich emocji i dużych pieniędzy, w którym na każdego czeka szansa aby zostać zwycięzcą!

Lokalizacja

Sheraton Warsaw Hotel

ul. B. Prusa 2,

00-493 Warszawa

 

Kontakt

Zakres merytoryczny, kontakt z Prelegentami:

ANNA LUTOWSKA
a.lutowska@igwp.org.pl
Telefon
+48 52 376 89 24
Telefon komórkowy
+48 517 013 750

Zgłoszenia, kontakt z Uczestnikami i obsługa Gości:

NATALIA PRZEPIERSKA

konferencje@igwp.org.pl

n.przepierska@igwp.org.pl
Telefon
+48 52 376 89 21
Telefon komórkowy
+48 517 013 749

Kontakt z mediami oraz Promocja i reklama:

 

Małgorzata Massel
m.massel@igwp.org.pl
Telefon komórkowy
+48 517 013 743
Jakub Kucharski
j.kucharski@igwp.org.pl
Telefon
+48 52 376 89 25
Telefon komórkowy
+48 517 013 728

Patroni merytoryczni